FANDOM


לכל מרכז השתלה בארץ יש צוות מיפוי. צוות מיפוי כולל קלינאיות תקשורת המפעילות ציוד למיפוי.

קרבה לאיזור מגוריםעריכה

בישראל בתי-החולים לא מוכנים לקבל למיפוי מושתל מבית-חולים אחר בגלל תחרות ביניהם. לכן בחירת בית החולים בו תתבצע ההשתלה תקבע גם את מקום מרכז המיפוי. בשנה שלאחר ההשתלה צפוי המושתל להגיע כ-7 פעמים למרכז המיפוי. על כן, קרבת מרכז המיפוי לאזור המגורים של המושתל תהווה לא רק שיקול בבחירת מרכז המיפוי אלא גם של בית החולים בו תתבצע ההשתלה.

רשימת מרכזי מיפויעריכה

ראו בחירת מרכז השתלה.

עם מי אפשר להתיעץ?עריכה

  • מושתלים. אפשר להגיע אליהם דרך פורומים, מרכזי ההשתלות, חברות השתלים, מיח"א/AV.
  • מרכזי ההשתלות.
  • נציגי חברות השתלים בארץ.
  • קלינאיות תקשורת המשקמות ילדים מושתלים במיח"א וב-AV.
  • קהילות בישראל.

הבדלים בין המרכזים השונים עריכה

מפורטים להלן הבדלים ראויים לציון בין צוותי המיפוי במכונים האודיולוגיים של מרכזי השתל השונים מנקודת מבט של המטופלים.

  • בני-ציון. כ-1100 מושתלים נכון ל-2012.
  • שניידר. כ-500 מושתלים נכון ל-2012, רובם ילדים.
  • הדסה עין-כרם. התחילו להשתיל בתחילת שנות ה-90. כ-500 מושתלים נכון ל-2012. קלינאיות התקשורת הן בעלות ותק וניסיון רב שנים. עקב עומס על המכון יש לקבוע תור זמן רב מראש. אין אפשרות לקבל קלינאית תקשורת קבועה לכל המיפויים. הציוד והמחשבים ישנים יחסית ולכן איטיים.
  • שערי-צדק. התחילו להשתיל ב-2009. כ-80 מושתלים נכון ל-2012. לצוות קלינאיות התקשורת ניסיון של מספר שנים. קלינאיות התקשורת של AV ישראל עושות מיפויים למטופליהן שנותחו בשערי-צדק. נעשה שימוש במבחני הערכה IT-MAIS/PRISE.

קישורים חיצוניים עריכה

  • רשימת מרכזי השתלות באתר שבלולים:

http://www.shablulim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149