FANDOM


זכויות מושתליםעריכה

  • שירות למבוטחי קופת חולים כללית (עמ' 11)[1]
  • מימון אחזקת השתל כולל בטריות מקופות החולים (2010).[2]

זכויות לקויי שמיעהעריכה

  • "כל-זכות", זכויות חרשים וכבדי שמיעה.[3]
  • "בקול", זכויות.[4]
  • "לקויי שמיעה: מגיע לכם - תיקחו", עו"ד עמית חלמיש. [5]