FANDOM


יתרונותעריכה

 • השתל מאפשר שמיעה סבירה לאלה שנפגעו להם תאי השערה בשבלול. איכות החיים יורדת מאוד אצל חרש המתקשה להבין דיבור משמיעה בלבד, אפילו עם מכשירי-שמיעה. מי שאין לו שרידי שמיעה מעל ל-300Hz יתקשה לשמוע בטלפון כי הטלפון לא מעביר תדרים נמוכים מכך. חרשות גורמת להתפתחות מאוחרת של שפה לקויה. Colleti (2009) מצאה שניתוח לפני גיל שנה מאפשר לילד התפתחות שפה בקצב נורמלי, לעומת ניתוח בגיל שנתיים או שלוש, שמעכבים יותר את ההתפתחות.[1]
 • יש מושתלים ששומעים יותר טוב מבעלי לקות שמיעה חמורה (70dB) עם מכשירי שמיעה.
 • השתל לא גדול בהרבה ממכשיר שמיעה. יש שתלים שאפשר לשים בכיס או לתלות על השיער.
 • יש שתלים עמידים במים.

חסרונותעריכה

 • לניתוח שתל השבלול יש סיכונים.
 • השתל עלול שלא להועיל אצל מושתלים שלא שמעו במשך שנים ואצל מושתלים עם פגיעה בעצב השמיעה (למשל בגנגליונים).
 • השתל לא יכול להחזיר שמיעה לרמה נורמלית. מושתלים יתקשו יותר משומעים בשמיעה ברעש (הדובר יצטרך להרים קולו ב-30dB כשרעש הרקע הוא דיבור), בהאזנה למוסיקה (זיהוי מלודיה וכלי-נגינה) ובזיהוי הדובר, הרגש והטונליות (למשל במנדרינית)[2]. הבעיה היא שכעשרים האלקטרודות של השתל צריכות להחליף 3500 תאי שערה פנימיים.
 • השתל מסורבל וגדול יותר ממכשיר שמיעה.
 • הניתוח עלול לפגוע בשרידי השמיעה. נפוץ שאחרי הניתוח נפגעת השמיעה האקוסטית (לא השמיעה עם השתל) באופן קבוע. מנתחים רבים אינם מתחייבים שיוכלו לשמור על שרידי השמיעה.
 • הניתוח עלול לפגוע בשבלול (הרס ממברנות וחדירת דם) ובשל כך לפגוע באפשרות לטיפול עתידי (אין כזה היום) להחזרת השמיעה. בעתיד עשויים להיות טיפולים גנטיים להחייאת תאי השערה, או שתל שיגרה את תאי השערה. לא מדובר על 5 השנים הקרובות, וכנראה שגם לא 10 שנים. פגיעה בשבלול עלולה לפגוע באפשרות לטיפולים כאלה.
 • יש מקרים שבהם מושתל שצריך בדיקת MRI צריך לעבור ניתוח קטן להוצאת המגנט.
 • רוב המעבדים של השתלים אינם עמידים במים.