FANDOM


כמה מושתלים בישראל? עריכה

בישראל יותר מאלף מושתלים. 70% מהמושתלים בעולם הם ילדים. בישראל מאז 2010 חובה לעשות בדיקות סינון שמיעה בלידה, ותינוקות מאובחנים (ABR) עד גיל חצי שנה. יש בארץ אנשים שהושתלו בגיל 80 ויותר.

באיזה שתל הכי הרבה מושתלים? עריכה

רוב (כשני שליש) מהמושתלים בוחרים בשתל של Cochlear. כ-18% מהמושתלים בעולם ב-2010 בחרו בAdvanced Bionics וכ-12% בMedel.

הגבלות למושתליםעריכה

  • עם השתל חלות מגבלות על עריכת בדיקות רפואיות: MRI, Ionizing Radiation Therapy, Electoconvulsive Therapy, Diathermy and Monopolar electrosurgical Instruments. המושתל מקבל כרטיס שניתן להציג לרופאים.
  • גלאי מתכות חזק כמו אלה שבשימוש בשדות-תעופה עלול לגרום למושתל לשמוע קולות חזקים. ניתן להסיר את המעבד כדי למנוע זאת. יש מעבדים שהמיקרופונים שלהם רגישים לקרינת X כמו זו שבסורקי מזוודות. המושתל מקבל כרטיס שניתן להציג לאנשי ביטחון.
  • חשמל סטטי עלול לגרום נזק לשתל. קיימות המלצות למניעת חשמל סטטי: לפני פעולות כגון לבישת בגד על הראש או יציאה מרכב, בהן המעבד עלול לגעת בעצם טעון, יש לגעת קודם עם היד בעצם מתכתי כגון ידית הרכב. לפני התגלשות במגלשות פלסטיק יש להוריד את המעבד.[1]
  • יש מעבדים הרגישים לשימוש בטלפון סלולרי במרחק 4 מטר.[2]