FANDOM


מושתלים עד גיל שלוש יכולים להיכנס למעונות יום שיקומיים. ארגונים המפעילים מעונות יום שיקומיים ללקויי שמיעה בגילאים האלה: מיח"א ו"שמע קולנו". אפשר גם לשלב את הילד במסגרת רגילה. ניתן לקבל סייעת במימון משרד הרווחה, שבאה למעון עד 40 שעות בחודש. כמו כן, ניתן לשלב את הילד במעון המפעיל תוכנית "מסיכון לסיכוי"[1].

מושתלים בגילאים 3 עד 6 הם באחריות משרד החינוך. ארגונים המפעילים גנים: מיח"א ו"שמע קולנו".

רוב המושתלים בגיל בית-ספר לומדים בחינוך הרגיל. עמותת "שמע" מספקת תמיכה מעבר לשעות בית-הספר.

מיח"אעריכה

"אגודה לשיקום ילדים חרשים וכבדי שמיעה". העמותה מפעילה גנים רבים ברחבי הארץ.

מיח"א חיפה עריכה

מיח"א ירושלים עריכה

מפעילים מעון יום שיקומי לילדים מגיל חצי שנה עד גיל 3.

מיח"א תל-אביב עריכה

בגני הילדים יש כמאה ועשרים ילדים.

מאתר האגודה:

עמותת מיחא תל אביב ואזור המרכז מפעילה מרכז רב תחומי לילדים עם לקות שמיעה בגיל הרך. מטרת העמותה – שיקום פעוטות עם לקות חושית מולדת על ידי הקניית מיומנויות תקשורתיות, שפה ודיבור ושילובם במערכת החינוך. 85% מבוגרינו משולבים במערכת החינוך הרגילה.

המערך הטיפולי-שיקומי כולל: מכון אודיאולוגי לאבחון שמיעתי והתאמת מכשירי שמיעה, קליניקות לטיפול בדיבור, שרות סוציאלי, שרות פסיכולוגי, מעונות יום שיקומיים, פעוטון וטרום פעוטון. צוות מקצועי רב תחומי מטפל בילד ובמשפחתו מרגע גילוי הלקות ועד הכניסה לכיתה א' באופן מקצועי, מסור ונאמן ביותר.

בנוסף לסל הטיפול הבסיסי העמותה מפעילה מגוון פרויקטים כגון:

תוכנית מוזיקלית-תרפיה במוזיקה לגילאי שנה עד שלוש, הכרת הצ'לו והכינור לגילאי 5-4 בנק מכשירי שמיעה להשאלה ציוד למעונות היום השיקומיים קבוצות תמיכה להורים ריפוי בעיסוק קבוצתי ואישי קורסים בשפת הסימנים טיולים,תיאטרון בובות, סדנאות יצירה בחגים ופעילויות משותפות עם ילדים בקהילה השומעת. מיחא פועלת באזור גוש דן רבתי ואזור המשולש וכל המופנים מתקבלים ללא רשימת המתנה. לעמותה מעל 100 מתנדבים פעילים, כמחציתם על בסיס שבועי, הדואגים לצד הצוות המקצועי לרווחתם של הילדים ומשפחותיהם לאורך שנות שהותם במרכז.

שמעעריכה

עמותה לקידום תלמידים לקויי שמיעה בגילאי בית-ספר המספקת פעילויות מעבר לשעות בית-הספר.

שמע קולנועריכה

"שמע קולנו" הוא ארגון חרדי לילדים לקויי שמיעה. הארגון פועל בירושלים, בית שמש, מודיעין עילית, ואשדוד.

מסגרות רגילותעריכה

קריאה נוספתעריכה

  • מאמר: שילוב ילדים לקויי שמיעה במסגרות חינוך רגילות, משרד החינוך/מיח"א, מחוז מרכז [2]
  • שילוב, חוקים וזכויות, מאת "הפיקוח על תלמידים לקויי שמיעה" [3]