FANDOM


השתל הראשון הוא בסל הבריאות והקופות מאשרות לפי המלצת מרכזי השתל.

הקריטריונים לשתל שני משתנים בתקופה זו וצריך לברר אצל הקופה. בעיקרון ב"מכבי" לא עושים בעיות, ב"כללית" מאשרים לפי צורך, וב"מאוחדת" וב"לאומית" נוטים לא לאשר (ע"פ "קשר", ראו קישור למטה). מי שמחליטה היא קלינאית התקשורת המחוזית של הקופה, ומעליה יש ועדת ערר ארצית. מעבר לקופות החולים נמצא נציב קבילות במשרד הבריאות שיכול להפעיל סמכות על הקופות, ופרסם דו"ח בעניין (ראו בלוג [1]).

קרה בעבר מצב שנגמר התקציב השנתי להשתלות וצריך לחכות לשנה הבאה.