FANDOM


במסגרת ה"טרום ניתוח" נפגשים גם עם מרדים. בבתי חולים ציבוריים השתרש הנוהג שלא פוגשים את המרדים שישתתף בניתוח עד ליום הניתוח, אולם פוגשים מרדים אחר לפני הניתוח. לפגישה עם המרדים כמה מטרות: להבטיח שהמנותח יגיע עם בריאות אופטימלית, לברר בעיות רפואיות, ולתת אינפורמציה.

שאלות שאפשר לשאול את המרדים:

 • מי יבצע את ההרדמה?
 • מהי שיטת הרדמה? החומרים?
 • מה הסיכונים?
 • כמה זמן תארך ההתאוששות/התעוררות? היכן תהיה ההתאוששות?
 • עד מתי יוכל מלווה ללוות את המנותח?
 • איך יטופלו כאבים אחרי הניתוח?
 • אילו תרופות מותר ואסור לקחת לפני הניתוח?
 • מהן הגבלות הצום לפני הניתוח?
 • אם אתם חוששים מהניתוח, שתפו את הרופא המרדים בחרדות לפני הניתוח ובקשו ממנו הסברים מפורטים לגבי בטיחות ההרדמה.


קריאה נוספתעריכה

 • הכנה לפגישה עם הרופא המרדים, איגוד המרדימים.[1]
 • הרדמה לילדים, מדריך. ד"ר אלדור, בית-חולים קפלן.[2]