FANDOM


השאלות מחולקות לפי נושאים וכדאי לשאול אותן בפגישה הראשונה עם קלינאית תקשורת שהיא אחראית על תוכנית השתל בבית-החולים.

לפני הניתוחעריכה

 • למה יש ירידת שמיעה?
 • ממליצים שתל? שתל אחד או שניים?
 • מה היתרונות והחסרונות של שתל מבחינת השמיעה?
 • כמה שמיעה נשארה? מה האפשרויות ללא שתל? מה החסרונות של הימנעות משתל? מה עם חוסר גירוי של מערכת השמיעה? האם יש חשש להדרדרות נוספת בשמיעה שבגללה הצורך בשתל יגבר?
 • מה המסמכים הדרושים להחלטה על שתל? מכתב מקלינאית תקשורת מהמסגרת השיקומית?
 • יש הצדקה לשתל היברידי (אקוסטי-חשמלי, EAS)?
 • אילו בדיקות יש לעשות לפני החלטה על שתל? ABR? OAE? CT? MRI?
 • מי ומתי יצור קשר עם קופת חולים להתחייבות כספית ועם היבואן?
 • האם אפשר לקבל פרטי התקשרות של הורים אחרים של מועמדים/מושתלים?

השתל עריכה

 • מה צריכים להיות השיקולים בבחירת שתל?
 • לראות ערכת הדגמה ולהשוות אחד ליד השני: גודל, אפשרויות ענידה.
 • עם איזה שתל תהיה למושתל שמיעה יותר טובה?
 • האם כל חברות השתל נותנות שירות ברמה זהה? מהירות תיקון תקלות, זמינות.
 • האם יש הבדל משמעותי בעלויות העתידיות של כל השתלים (תיקון ושדרוג אחרי תקופת האחריות).
 • מה הסיכוי להתקלקלות? כמה כשלים היו בכל שתל? מה הסיכוי שנצטרך להוציאו מהגוף?
 • צריכת בטריות.
 • אפשרויות הרחבה: FM, שלט, וכו'.

הניתוח עריכה

 • מי ינתח?
 • מה צריך לבדוק אצל המנתח?

אחרי הניתוחעריכה

 • מי יערוך את המיפויים? תהיה קלינאית תקשורת קבועה?
 • באיזו תדירות המיפויים?
 • האם תמפו שתל שהושתל בבית-חולים אחר?