FANDOM


השאלות מחולקות לפי נושאים וכדאי לשאול אותן בפגישה הראשונה עם קלינאית תקשורת שהיא אחראית על תוכנית השתל בבית-החולים.

לפני הניתוחעריכה

 • למה יש ירידת שמיעה?
 • ממליצים שתל? שתל אחד או שניים?
 • מה היתרונות והחסרונות של שתל מבחינת השמיעה?
 • כמה שמיעה נשארה? מה האפשרויות ללא שתל? מה החסרונות של הימנעות משתל? מה עם חוסר גירוי של מערכת השמיעה? האם יש חשש להדרדרות נוספת בשמיעה שבגללה הצורך בשתל יגבר?
 • מה המסמכים הדרושים להחלטה על שתל? מכתב מקלינאית תקשורת מהמסגרת השיקומית?
 • יש הצדקה לשתל היברידי (אקוסטי-חשמלי, EAS)?
 • אילו בדיקות יש לעשות לפני החלטה על שתל? ABR? OAE? CT? MRI?
 • מי ומתי יצור קשר עם קופת חולים להתחייבות כספית ועם היבואן?
 • האם אפשר לקבל פרטי התקשרות של הורים אחרים של מועמדים/מושתלים?

השתל עריכה

 • מה צריכים להיות השיקולים בבחירת שתל?
 • לראות ערכת הדגמה ולהשוות אחד ליד השני: גודל, אפשרויות ענידה.
 • עם איזה שתל תהיה למושתל שמיעה יותר טובה?
 • האם כל חברות השתל נותנות שירות ברמה זהה? מהירות תיקון תקלות, זמינות.
 • האם יש הבדל משמעותי בעלויות העתידיות של כל השתלים (תיקון ושדרוג אחרי תקופת האחריות).
 • מה הסיכוי להתקלקלות? כמה כשלים היו בכל שתל? מה הסיכוי שנצטרך להוציאו מהגוף?
 • צריכת בטריות.
 • אפשרויות הרחבה: FM, שלט, וכו'.

הניתוח עריכה

 • מי ינתח?
 • מה צריך לבדוק אצל המנתח?

אחרי הניתוחעריכה

 • מי יערוך את המיפויים? תהיה קלינאית תקשורת קבועה?
 • באיזו תדירות המיפויים?
 • האם תמפו שתל שהושתל בבית-חולים אחר?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית