FANDOM


תהליך השיקוםעריכה

הניתוח הוא רק התחלה של תהליך שיקום השמיעה. אחרי הניתוח צריך להגיע לפגישות "מיפוי" שבהן מכוונים את השתל כדי להשיג תוצאות משופרות.

חודש אחרי הניתוח מפעילים את השתל. מחכים חודש כדי שהמגנט לא ילחץ ויפריע לפצע להחלים.

מיפוי פתיחה - חודש אחרי הניתוח. כל שבוע-שבועיים בחודשיים הראשונים אחרי הניתוח. בשנה הראשונה יש כ-6-8 מפגשי מיפוי.

השתלים Nucleus ו-Advanced Bionics מאפשרים מיפוי על בסיס מדדים אוביקטיביים (NRT), שזה שימושי עבור פעוטות שלא יודעים לספר מה הם שומעים.

התפתחות שפה עריכה

מחקרים מראים שילדים עם שתל מפתחים שפה במהירות של 60% עד 100% מילדים שומעים בגיל הגן. עם זאת, קימים כמה מאפיינים של שפה, כגון תחביר ומורפולוגיה, שבהם מושתלים מתקשים יותר, ופחות מחצי מהילדים מגיעים לרמה נורמלית במדדים אלו בתקופת הגן [1]. ילדים שהושתלו לפני גיל שנה וחצי צפויים לסגור את הפער השפתי לפני גיל 4.5, וככל שהילדים הושתלו מאוחר יותר כך גדל הפער (Nicholas and Geers, 2007)[2]. כמו כן, גיל השתלה מוקדם יותר משפיע לטובה על השפה אפילו 10 שנים אחרי ההשתלה. באשר לגילאי-העשרה, נמצא ש-71% מהמושתלים מגיעים לפחות לרמה של סטיית תקן אחת מממוצע הביצועים של ילדים שומעים. [3]

מחקר שבדק את הטיפול בילדים עם שתל מצא שעבור ילדים בני שנה עדיף לתת טיפולי דיבור בהשתתפות הורים, עבור ילדים בני שנתיים עדיף לשלב בכיתות חינוך מיוחד, וילדים בני 3-5 לא מרוויחים מחינוך מיוחד לעומת גן רגיל.[4]

קישורים חיצונייםעריכה

  • קטעי וידאו לאורך 3 שנים של ילדה שהושתלה בגיל שנה.[5]